אנו שמחים להודיע לכם כי בקרוב נשיק את אתר האינטרנט החדש שלנו! פרטים בהמשך.

שמנו החדש הוא "ידידי הטכניון בישראל" ובאנגלית Israel Friends of Technion.
השם החדש מחליף את השם הקודם "אגודת דורשי הטכניון בישראל" (Israel Technion Society).
אין כל שינוי בכתובתנו, מספרי הטלפון, מספר חשבון הבנק ושאר פרטינו.אגודת דורשי הטכניון בישראל הוקמה לפני 85 שנה, כדי לאגד ידידים, ביניהם בוגרי טכניון, במטרה לסייע בגיוס המשאבים הדרושים לטכניון להשגת יעדיו.

גיוס הכספים מאפשר לאגודה להקים בטכניון קרנות תמידיות למתן מלגות ופרסים, למחקר, לרכישת ציוד, להעשרת הספריות ולארגון הרצאות. בתמיכת האגודה הוקמו קתדראות, מעונות סטודנטים, בנייני פקולטות, מרכזי מחקר ומעבדות מצוידים היטב וחוות מחשבים לשימושם השוטף של הסטודנטים.

מאז הקמתו, דוגל הטכניון בעקרון לפיו לא יהיה סטודנט שייאלץ להפסיק את לימודיו בשל קשיים כלכליים. הצלחתם של מי שבעבר לא היתה להם אפשרות להשתלב במערך הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בשל מגבלות כלכליות, רק מחזקת את האגודה והיא פועלת להגדלת מספר המלגות המוענקות לסטודנטים הזקוקים להן.

השראה לצעירים ועידודם למצוינות במדעים מדויקים וטכנולוגיה, היא משימה חשובה, והטכניון רואה בטיפוח התעניינותם של צעירים בתחומים אלה חשיבות ראשונה במעלה. ברוח זו, מלווה האגודה ותומכת גם בפעילויות ובפרויקטים לקידום ועידוד צעירים מהפריפריה ומשכבות מצוקה ללימודים גבוהים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

כחלק מהמאבק בתהליך המדאיג של בריחת המוחות, פועלת האגודה, יחד עם הטכניון, ליצירת תנאים לעידוד ותמיכה באנשי סגל צעירים, הזקוקים למעבדות לצורך קידום מחקריהם, כמו גם לתנאי מחיה נוחים, הדומים לאלה הקיימים במוסדות אקדמיים מקבילים בעולם.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון