מתוך "תולדות הטכניון" מאת קרל אלפרט, 1982

בתחילת המאה ה-20, בשנת 1901, בקונגרס הציוני החמישי, עלה רעיון הקמת בית ספר פוליטכני - "תכניקום", שיכשיר צעירים שיעזרו להקים בארץ תעשייה יהודית. הוגי הרעיון היו מרטין בובר מווינה, סטודנט לפילוסופיה, ציוני ופוליטיקאי, סופר ועורך, ברטולד פייבל עתונאי ועורך וחיים וייצמן, סטודנט לכימיה ומרצה באוניברסיטת ג'נבה. הרעיון זכה לתמיכה נלהבת של ההסתדרות הציונית (שמריהו לוין, אחד העם ואחרים) ומאוחר יותר נציגי יהדות ארה"ב. רק ב-1903 בא הנושא לידי מימוש. בוועידת המורים היהודים בא"י העלה המנהיג הציוני אוסישקין את רעיון הקמת ביה"ס הפוליטכני.

חברת "עזרה" (Hilfsverein der Deutschen Juden) נטלה על עצמה את הביצוע. "עזרה" קמה בגרמניה ב-1901 ע"י ג'יימס סימון ופאול נתן במטרה להגן על זכויות היהודים ולתמוך בפעילויות תרבותיות וחינוכיות של קהילות יהודיות מחוץ לגרמניה.

פאול נתן, שהיה הרוח החיה של "עזרה", ביקר ב-1907 בפלשתינה והגה את הרעיון להקים מוסד חינוכי עליון, בית אולפנה להשתלמות טכנית, שיהווה את גולת הכותרת למפעלי החינוך של "עזרה". נתן, שהיה איש החזון והמציאות, הבין שלטכניקה יש תפקיד מכריע בפיתוח מרחבי האימפריה התורכית המוזנחת והחליט לנצל זאת ע"י הכשרת המקומיים למקצועות טכניים. בחזרו לגרמניה העלה בפני הנהלת "עזרה" את תוכניתו להקמת בי"ס תיכון ללימודים ריאליים ("הריאלי"), ו"תכניקום" ברמה אוניברסיטאית. המקום שנבחר על ידו היה על מורדות הכרמל בחיפה, בה ראה את עיר העתיד. התוכנית אושרה בתמיכה נלהבת של ד"ר שמריהו לוין, שראה בה צעד חשוב לקידומו של הישוב היהודי ולתחיית הארץ. כדי לממש זאת הוקמה הנהלה, שהניחה למעשה את היסוד לקורטוריון הראשון של הטכניון.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   הטכניון
02   דבר נשיא הטכניון
03   כך הכל התחיל...
סיפור בראשית
04   סרט "בחזרה לעתיד"