(מתוך תקנון האגודה)  • לטפח יחסי גומלין בין המשק הישראלי ותושבי מדינת ישראל לבין הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל - למען ביסוסו ופיתוחו של הטכניון.
  • לעודד תמיכה כספית ואחרת בטכניון על ידי גורמי חוץ, ולקדם את פעילות המחקר בו.
  • לסייע לסטודנטים בטכניון בקידום לימודיהם ורווחתם.
  • לסייע לטכניון בגיוס מקורות למימון תשתיות, מחקר והוראה בתחומי ההנדסה, המדע, הארכיטקטורה והרפואה ובכל יתר התחומים הנחקרים ונלמדים בטכניון.
  • לסייע לטכניון בהסברת חשיבותו וחיוניותו לכלכלת המדינה, ביטחונה ועוצמתה.
  • לפעול לחיזוק מעמדו החברתי והאקדמי של הטכניון כמוסד מוביל בתחומו ולפיתוח הקשר הזיקה שבין הטכניון לתורמים תושבי ישראל.
  • לסייע בכל פעולה שתידרש לשם פיתוחו, הרחבתו, בינויו ושגשוגו של הטכניון.
  • ליזום פעילויות תרבות, הרצאות, ימי עיון, פרסומים וכיו"ב בהקשר לנושאים המנויים לעיל.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   דבר יו"ר האגודה
02   מבנה האגודה
03   מטרות האגודה
04   סמכויות האגודה
05   שקיפות