2010
בן-עמי גוב
הפקולטה להנדסת מכונות | 1959
על תרומתו לבטחונה של מדינת ישראל במסגרת תפקידיו בחיל-האוויר ובמשרד הביטחון והעשייה המבורכת עליה זכה לקבל את פרס בטחון ישראל; על תרומתו לעידוד קשרים מסחריים ופיתוח יוזמות כלכליות בתעשייה הביטחונית ובתחום התקשורת; על פעילותו בטכניון כחבר הקורטוריון, כדירקטור במוסד הטכניון למחקר ופיתוח וחבר בהנהלתו וחבר המועצה וההנהלה של אגודת דורשי הטכניון בישראל.
גיורא אקרשטיין
בהערכה על תרומתו לתעשיית הבנייה בישראל; בהוקרה על עשייתו למען החברה בישראל בתחומי החינוך, הספורט והקהילה; על תרומתו לעידוד המצוינות ותמיכתך בסטודנטים מצטיינים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ובפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון באמצעות הענקת פרסים ומלגות ע"ש אביו, צבי אקרשטיין ז"ל; ועל השתתפותו בהקמת כיתת הוראה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביביתית.
אביבה גולדברג
בהוקרה על תמיכתה בסטודנטים נזקקים בפקולטות השונות בטכניון באמצעות הקמת קרן המלגות לזכרם של בעלה צבי גולדברג ז"ל ובתה אורנה גולדברג-קופילוב ז"ל, בוגרת הפקולטה לכימיה בטכניון, ועל הסיוע לטכניון במאמציו לאפשר לצעירים מוכשרים לרכוש השכלה גבוהה בתחומי ההנדסה.
2009
צבי נטע
בהוקרה על תפקידו החיוני בקידומה של תעשיית הרכב בישראל, על מאמציו לחיזוק תחומי החינוך, הרווחה והבריאות בישראל, ועל תמיכתו בטכניון ובגופים חשובים נוספים.
חיים ירון
הנדסת מכונות | 1962
בהוקרה על תרומתו לחיזוק בטחונה של מדינת ישראל; מתוך הכרה במנהיגותו בפיתוחה של התעשייה הישראלית; בהערכה על נדיבותו והישגיו המופתיים כבוגר הטכניון; וברחשי תודה על מעורבותו הפעילה בטכניון ובאגודת דורשי הטכניון בישראל.
2008
אלוף (מיל.) שלמה ענבר
הנדסת חשמל | 1965
בהוקרה על תרומתו לביטחונה של מדינת ישראל בתחומי הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים במסגרת תפקידיו השונים במערכת הביטחון; על פעילותו למען הטכניון כחבר בקורטוריון ובוועד המנהל של הטכניון, ובמסגרת פעילותו באגודת דורשי הטכניון בישראל.
ראובן אגסי
הנדסת חשמל | 1972
בהוקרה על תרומתו המבורכת לתעשיית ההיי-טק ולכלכלה הישראלית; ובהערכה על יוזמתו הייחודית - תוכנית "טכניון לחיים" של ארגון בוגרי הטכניון - שהובילה לחיזוק הקשר בין התעשייה הישראלית לבין הטכניון ובוגריו; וברחשי תודה על שותפותו הפעילה, כבוגר המוסד, כחבר קורטוריון ועל פעילותו באגודת דורשי הטכניון בישראל.
2007
יואל קרסו
כאות הוקרה והערכה על החלטתו להמשיך, יחד עם אחיו מכבי, את דרכו של אביהם אריה קרסו ז"ל, בתמיכה ובמעורבות בטכניון. בהוקרה על תמיכתו הגדולה בפעילות הטכניון לצמצום פערים בחינוך, על ידי הקמתו של אגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל במרכז לחינוך קדם-אקדמי, ובהערכה רבה על מעורבותו כחבר בקורטוריון, במועצה ובוועד המנהל של אגודת דורשי הטכניון.
מכבי קרסו
הנדסת מכונות | 1974
כאות הוקרה והערכה על החלטתו להמשיך, יחד עם אחיך יואל, את דרכו של אביהם אריה קרסו ז"ל, בתמיכה ובמעורבות בטכניון. בהוקרה על התמיכה הגדולה לפעילות הטכניון לצמצום הפערים בחינוך, על ידי הקמתו של אגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל במרכז לחינוך קדם אקדמי, ובהערכה על היותו אות ומופת לבוגרי הטכניון בפעילות למען הטכניון.
2006
שאול איבצן
הנדסת מכונות | 1955
מתוך הערכה על חמישים שנות מנהיגות בפיתוחה ובטיפוחה של התעשייה במדינת ישראל; בהוקרה עמוקה על שנים רבות של סיוע רב תועלת לטכניון, הן כחבר בקורטוריון הטכניון והן כחבר בוועד המנהל; ובתודה על מסירותו ועל פעילויותיו המועילות בתמיכה במוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחסות הטכניון.
יעקב קוטליצקי
הנדסת חשמל | 1970
לאות הוקרה על תרומתו החיונית לפיתוחה התעשייתי של מדינת ישראל בייסודה של קבוצת ויסוניק; ברחשי תודה על תפקידה של ויסוניק בהתפתחותה של קריית גת, ובהוקרה על מעבדת ההיי-טק באגף הנוער של המרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון, שאותה הקימה ויסוניק.
קלמן קנת' גרדינגר
בהוקרה על תרומתו רבת השנים להתפתחותה של כלכלת ישראל, ועל עזרתו בקידום ההבנה ההדדית בין האומות בתפקידו כקונסול כללי כבוד של נורווגיה בצפון ישראל; על עזרתו הציבורית הגדולה לילדים עם מוגבלויות גופניות באמצעות הסניפים הישראליים של וראייטי ורוטרי; מתוך הכרה ותודה על תמיכתו בחקר הסרטן ועל פעילותו המסורה למען הטכניון.
2005
ז'נט דנקנר
לאות הוקרה על פעילותה הוולונטרית הנמרצת לקידום מוסדות בריאות והשכלה גבוהה; מתוך הערכה ליכולתה לשמש מופת ולהניע אחרים בהתלהבות ובהוקרה על מעורבותה הנלהבת באגודת דורשי הטכניון בישראל ובקורטוריון הבינלאומי.
שמואל רותם
הנדסת מכונות | 1951
בהוקרה על תרומתו, המשתרעת על יותר מחמישים שנה, לפיתוחה התעשייתי של ישראל; ובהערכה על שירותו המסור והמועיל כחבר פעיל באגודת דורשי הטכניון בישראל ובקורטוריון הבינלאומי.
2004
בנימין קרסו ז"ל
לאות הוקרה על תמיכתו רבת השנים, לצד אחיו אריה ז"ל, שלמה וחיים, יבדלו לחיים ארוכים, בהקמתו וקידומו של המרכז ללימוד עצמי ע"ש הוריהם פלומבה ומשה קרסו ז"ל; על תרומתה של חברת "בני משה קרסו" לכלכלת מדינת ישראל; ובהערכה על מעורבותו העמוקה בחבר הנאמנים של הטכניון ופעילותה של אגודת דורשי הטכניון בישראל.
2003
יצחק תורגמן
הנדסת אוירונוטיקה וחלל | 1995
לאות הערכה על מאמציו הבלתי נלאים ככוח המניע והרוח החיה מאחורי תכנית "עתידים" של צה"ל מחזון למציאות, כדי לגשר על הפערים החברתיים והכלכליים בחברה הישראלית על ידי שילוב צעירים ישראלים מיישובי הפריפריה במרקם הארגוני, הטכנולוגי והחברתי של צה"ל והמדינה.
תת-אלוף (מיל.) יצחק בן דב
הנדסה אזרחית | 1954
לאות הוקרה על מסירותו ותמיכתו רבת השנים לקידום הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ובהערכה על מעורבותו העמוקה בפעילות אגודת דורשי הטכניון בישראל, בחבר הנאמנים ובוועד המנהל של הטכניון.
2001
רות הניך ז"ל
כהוקרה על שיתוף הפעולה הנאמן ותרומתך הראויה לציון במשך השנים לקידום עבודתו היצירתית הייחודית של בעלך המנוח, חבר סגל הטכניון, פרופסור פאול קונרד הניך ולאות הערכה על נדיבותה הנאצלה המאפשרת לטכניון להנציח את מורשתו האמנותית בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.
2000
מרים פושקר ז"ל
על פעילותה ההתנדבותית יוצאת הדופן ותרומתה לרווחתם של הסטודנטים בטכניון.
מרגריט ברזני גרינברג ז"ל
כאות הוקרה על מאמציה הראויים לציון לשימור מורשתו החלוצית של אביה, אהרן ברזני ז"ל, ועל מחויבותה לטכניון, הבאה לידי ביטוי בתרומת עזבונו של אחיה עובדיה ברזני ז"ל לקידום המחקר והמצוינות בטכניון.
1999
שמחה כהן שטרן
בהערכה על פעילותה הבלתי נלאית למען שוויון חברתי ועל אמונתה הנחרצת כי מחקר מדעי וטכנולוגי נמרץ הינם חיוניים להתפתחותה של מדינת ישראל, ועל פעילותה לגיוס תמיכה בינלאומית רבת היקף בטכניון.
חיים שטסל ז"ל
כהערכה על דאגתו והתעניינותו העמוקה בטכניון, אליו ניתב סיוע משמעותי, ועל עידודו את קידומה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.
1998
אלישע ינאי
הנדסת חשמל | 1970
בהוקרה על תרומתו לקידום החינוך הטכנולוגי-מדעי בישראל, ועל טיפוח הקשרים ושיתוף הפעולה הפורה בין הטכניון לבין התעשייה עתירת הידע בישראל.
יהודה זיסאפל
הנדסת חשמל | 1966
בהערכה על תרומתו הנכבדת לפיתוח התעשייה עתירת הידע בישראל והישגיו בקידום היזמות בישראל, ובהערכה על הידוק הקשרים בין הטכניון לבוגריו ותמיכתו רבת השנים בטכניון.
1997
דב תירוש ז"ל
בהערכה ובהוקרה על דאגתו לרווחת הסטודנטים בטכניון, ובמיוחד עבור תרומתו לחיי התרבות והחברה בקמפוס, ועל תמיכתו האיתנה בפעילותה של אגודת דורשי הטכניון בישראל.
גיורא רובינשטיין
הנדסה אזרחית | 1970
כהערכה על המחויבות, שלו ושל בני משפחתו, לטכניון. במיוחד על תמיכתם במחקר מדעי הבנייה, שבאמצעותו נטלו חלק בבניית ישראל חזקה.
1996
יחזקאל נוסבאום ז"ל
הנדסה אזרחית | 1942
בהוקרה על תרומתו החשובה לפיתוח תעשיית הבנייה בישראל ותמיכתו המתמשכת והייחודית בקידום ופיתוח המחקר וההוראה בתחום טכנולוגיות הבנייה בטכניון.
דן וינד ז"ל
הנדסה אזרחית | 1960
על תרומתו המתמשכת ופעילותו הברוכה למען הטכניון, מאמציו ליצירת מעורבות ותמיכה של הציבור הירושלמי בטכניון ותרומתו לפיתוחה של ירושלים.
1995
סלומון גוטספלד ז"ל
כהוקרה על סיועו הנדיב למוסדות הבריאות והוראה בישראל וכערכה על התועלת שנדיבות זו הביאה לסטודנטים בטכניון.
משה בר אילן ז"ל
הנדסה כימית | 1953
לאות הכרה בתרומותיו לכלכלת ישראל ולקידומה התעשייתי ובהוקרה על פעילותו ומעורבותו בענייני הטכניון.
1994
רעיה גנסלר
כהוקרה על תרומתה לקידום המחקר בטכניון, על מאמציה בגיוס ידידים חדשים לטכניון ועל פעילותה הברוכה והחיונית בקליטת מדענים עולים בארץ.
יונה אושפיז
כהוקרה על תרומתה, לפיתוח המשק, על היותה מופת לניהול מפעל תעשייתי ועל פעילותה רבת השנים למען הטכניון באמצעות אגודת דורשי הטכניון בישראל.
1993
צבי דבורצקי
הנדסה חקלאית | 1960
לאות הכרה במעורבותו הפעילה ומנהיגותו המסורה למען הטכניון ובוגריו ולמען אגודת דורשי הטכניון בישראל.
1992
ישעיהו לנדאו
כהוקרה על פעילותו העניפה למען הטכניון ולפיתוח המדינה.
יצחק ברנוב ז"ל
הנדסה אזרחית | 1954
לאות הוקרה על תמיכתו רבת השנים ומנהיגותו במוסדות הטכניון ובוגריו ותרומתו לפיתוח התעשייה בישראל.
1990 1991
אלברט בן דוד
הנדסה אזרחית | 1970
כאות הכרה בתרומתו הענפה והייחודית בשטח הבנייה בישראל ועל תמיכתו הפעילה והברוכה למען הטכניון.
יוסי אבן ז"ל
הנדסה אזרחית | 1940
כהוקרה על פעילותו המסורה ורבת השנים למען הטכניון ותרומתו לקידום ההנדסה האזרחית בישראל.
1989
שמואל קנטור
הנדסה אזרחית | 1948
לאות הכרה בתרומתו למדינת ישראל בפיתוח מקורות המים ותרומתו להנדסה באופן כללי.
יצחק שטרייפלר-שביט
הנדסה אזרחית | 1943
לאות הכרה בתרומתו למערכת הביטחון ולתעשייה בישראל, וכהוקרה על מעורבותו ומסירותו הרבה לקידום הטכניון.
1988
קרל אלפרט ז"ל
לאות הוקרה על תרומותיו הייחודיות לחינוך הציוני והבאת דבר ישראל לגולה; על פועלו ומסירותו לפיתוחו של הטכניון ולשימור עברו, ומעל הכל על דבקותו ואמונתו בטכניון.
אבא קרמר ז"ל
הנדסה אזרחית | 1929
לאות הוקרה על מעורבותו הייחודית למען הטכניון, תוך דבקות ומסירות, מאז סיים לימודיו במחזור א' של הטכניון ועד עצם היום הזה.
1984 1987
שלמה זבלדוביץ ז”ל
כהוקרה על תרומתו לפיתוחה של תעשיית ישראל וחיזוק ביטחונה ובהוקרה על תמיכתו בטכניון.
שרה ברוכין
לאות הכרה בתמיכתה האיתנה והפעילה באגודת דורשי הטכניון בישראל, וכהוקרה על תרומתה לפיתוח הטכניון.
1983
אלף שוורצבאום ז"ל
כהוקרה על הקדשת חייו להצלת שארית הפליטה ולשמור זכר השואה, ובהערכה על פעילותו לצמצום פערים בחינוך ותמיכתו הגדולה בסטודנטים בטכניון.
מרק מושביץ ז”ל
בהוקרה על תרומתו לפיתוח התעשייה בכלל ותעשיית המזון בפרט, על תרומתו לכלכלת ישראל ועל תמיכתו בטכניון, באמצעות חב' "עלית", ע"י תרומה רצופה במשך שנים וע"י הקמת קרן למחקר בפקולטה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה.
1981 1982
צבי לנגר
הנדסה אזרחית | 1942
כהכרה על פעילותו רבת השנים ומנהיגותו בקרב המוסמכים שתרמו לפיתוחו ולקידומו של הטכניון.
אוריאל שלון ז"ל
כהכרה על פעילותו החלוצית בהקמת התעשייה בישראל, פעילותו החשובה ורבת השנים לקידום ההנדסה והטכנולוגיה בישראל בכלל ובטכניון בפרט. ועל תרומתו, בשיתוף עם רעייתו פרופ' רחל שלון ז"ל, להקמת מעון הסטודנטים בטכניון.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   תארי כבוד
עמית כבוד
02   שלטי הוקרה