1995
דב לאוטמן
לאות הכרה בהישגיו הייחודים בפיתוח והרחבת תעשיית הטקסטיל בישראל וכהוקרה על תרומותיו החשובות לקידום החינוך ליצרנות ופריון בתעשייה.
ד"ר דב פרוהמן
הנדסת חשמל | 1963
לאות הכרה בתרומותיו להקמת מערך ייצור וייצוא בתחום המחשבים מהמתקדמים בעולם וכהוקרה על מעורבותו במערכות המחקר וההשכלה הגבוהה בישראל.
1993 1994
ישראל פולק ז"ל
כהוקרה על פעילותו לפיתוח התעשייה וקידום עניני החינוך והחברה בישראל.
עמנואל גיל
הנדסת חשמל | 1968
כהוקרה על תרומתו להעצמתה הכלכלית של מדינת ישראל באמצעות פיתוחן של התעשיות עתירות הידע ועל מעורבותו העמוקה בהידוק הקשרים בין הטכניון לתעשייה.
1992
פרופ' יקיר אהרונוב
פיסיקה | 1956
כהוקרה על תרומתו החלוצית למכניקת הקוונטים שהשפיעה בצורה משמעותית על שטחים רבים בפיסיקה ובטכנולוגיה, וכהערכה על מחקריו המקוריים ביסודות מכניקת הקוונטים, בפיסיקת החלקיקים ובקוסמולוגיה.
סטף ורטהיימר
לאות הוקרה על תרומתו החלוצית לחינוך ליזמות, לפיתוח היצוא התעשייתי והמשק הישראלי ולפיתוח מדינת ישראל.
1989 1990
יקותיאל פדרמן ז"ל
לאות הכרה בתרומתו לפיתוח וקידום התעשייה בישראל; מעורבותו ודאגתו לצרכי הכלל והחברה במדינה, וכהוקרה על תמיכתו ונדיבותו לטכניון.
יצחק רבין ז”ל
כהוקרה על תרומתו הרבה לבטחון מדינת ישראל ועל פעילותו בארץ ובעולם למען חוסנה של מדינת ישראל ולחיזוק מעמדה.
1987 1988
ישראל ליברטובסקי ז"ל
הנדסה אזרחית | 1940
לאות הוקרה על תרומתו במשך רוב שנות חייו לפיתוחה התעשייתי והכלכלי של מדינת ישראל, וכערכה על יוזמתו, נאמנותו ומסירותו לשגשוגה ולרווחתה.
אריה קרסו ז"ל
לאות הוקרה על תרומתו רבת-השנים לקידום כלכלת המדינה, תמיכתו בהשכלה הגבוהה בישראל, ובשל פועלו לקידום ענייני ישראל מבית ומחוץ.
1985
מיכאל שור
הנדסה כימית | 1945
לאות תרומתו הייחודית להתפתחות התעשייה הצבאית בשטחי ההנדסה, הניהול והכלכלה, וכהכרה בפועלו למען חיזוק מערכת הביטחון.
שמעון פרס
לאות תרומתו הייחודית במשך השנים הרבות של פעילותו הציבורית לקידום בטחונה וכלכלתה של מדינת ישראל.
1984
יוסף שידלובסקי ז"ל
לאות הכרה במפעל חייו למען קידום ההנדסה והטכנולוגיה בכלל ופיתוח מנועים ומנועי מטוסים בפרט, וכהוקרה על תמיכתו ומסירותו למדינת ישראל ולעם היהודי.
אלוף (מיל.) עמוס חורב
לאות הכרה בתרומותיו הייחודיות לביטחונה ולכלכלתה של מדינת ישראל וכהוקרה על תפקידו בפיתוח הטכניון ומסירותו המתמשכת למען קידומו ופיתוחו של המכון הטכנולוגי לישראל.
1981 1982
ד"ר אברהם סוחמי
פיסיקה | 1962
לאות הכרה על תרומתו לקידום התעשייה עתירת המדע בישראל, בייחוד בשטח המיכשור הרפואי, אשר סייעה לפיתוחה וביסוסה של כלכלת המדינה.
אלוף (מיל.) דן טולקובסקי
לאות הכרה על תרומתו לפיתוחה של התעשייה בישראל וכהערכה למנהיגותו ופעילותו למען הטכניון במשך שנים רבות.
1977 1980
עוזיה גליל
הנדסת חשמל | 1947
לאות הערכה והוקרה על תרומתו החלוצית בפיתוח תעשייה עתירת מדע בתחום האלקטרוניקה בישראל ועל עבודתו הציבורית המסורה למען הטכניון ולמען ארגון מוסמכי הטכניון.
השופט משה לנדוי ז"ל
לאות הוקרה על שרותיו הטובים והנאמנים למען הטכניון וכהערכה לעצתו הנבונה בעיצוב דרכו של המוסד במשך שלושים שנה ולמנהיגותו המבורכת כיו"ר הקורטוריון במשך תקופה ארוכה.
1975
דוד לסקוב ז"ל
ארכיטקטורה | 1933
לאות הוקרה והערכה על מפעל חייו בבצוע עבודות הנדסיות בצבא הגנה לישראל אשר תרמו להצלחתם של מבצעים צבאיים במערכות ישראל ובמלחמת יום הכיפורים.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   תארי כבוד
ד"ר למדעים טכניים
02   שלטי הוקרה