1997
חיים רובין ז"ל
כהוקרה על פעילותו לקידום ההשכלה הגבוהה והתעשייה בישראל, ועל מסירותו ארוכת השנים לעידוד המחקר וההוראה בטכניון.
עוזיה גליל
הנדסת חשמל | 1947
בהוקרה עבור שנים רבות של נאמנות ומסירות ללא סייג לקידום הטכניון וחלקו המוביל בבניית התעשייה עתירת הידע והטכנולוגיה הישראלית לרווחת האומה ולתועלת כלכלת ישראל.
1996
השופט משה לנדוי ז"ל
לאות הכרה בתרומתו הייחודית למערכת המשפט בישראל, וכהוקרה על פעילותו ומסירותו המתמשכת בהנהגת הקורטוריון, שם תרם רבות לעיצוב דמותו וקידומו של הטכניון.
אלוף (מיל.) עמוס חורב
לאות הכרה בתרומתו הייחודית לביטחונה של מדינת ישראל ופיתוח כלכלתה בתפקידו כנשיא הטכניון, וכהוקרה על טיפוח יחסי גומלין בין הציבור בישראל לבין הטכניון ובגיוס עזרת הציבור והמשק למען הטכניון.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   תארי כבוד
אות הטכניון
02   שלטי הוקרה