2009
חיים ירון
הנדסת מכונות | 1962
בהוקרה על תרומתו לחיזוק בטחונה של מדינת ישראל; מתוך הכרה במנהיגותו בפיתוחה של התעשייה הישראלית; בהערכה על נדיבותו והישגיו המופתיים כבוגר הטכניון; וברחשי תודה על מעורבותו הפעילה בטכניון ובאגודת דורשי הטכניון בישראל.
2008
אלוף (מיל.) שלמה ענבר
הנדסת חשמל | 1965
בהוקרה על תרומתו לביטחונה של מדינת ישראל בתחומי הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים במסגרת תפקידיו השונים במערכת הביטחון; על פעילותו למען הטכניון כחבר בקורטוריון ובוועד המנהל של הטכניון, ובמסגרת פעילותו באגודת דורשי הטכניון בישראל.
ראובן אגסי
הנדסת חשמל | 1972
בהוקרה על תרומתו המבורכת לתעשיית ההיי-טק ולכלכלה הישראלית; ובהערכה על יוזמתו הייחודית - תוכנית "טכניון לחיים" של ארגון בוגרי הטכניון - שהובילה לחיזוק הקשר בין התעשייה הישראלית לבין הטכניון ובוגריו; וברחשי תודה על שותפותו הפעילה, כבוגר המוסד, כחבר קורטוריון ועל פעילותו באגודת דורשי הטכניון בישראל.
2006 2007
יעקב קוטליצקי
הנדסת חשמל | 1970
לאות הוקרה על תרומתו החיונית לפיתוחה התעשייתי של מדינת ישראל בייסודה של קבוצת ויסוניק; ברחשי תודה על תפקידה של ויסוניק בהתפתחותה של קריית גת, ובהוקרה על מעבדת ההיי-טק באגף הנוער של המרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון, שאותה הקימה ויסוניק.
מכבי קרסו
הנדסת מכונות | 1974
כאות הוקרה והערכה על החלטתו להמשיך, יחד עם אחיך יואל, את דרכו של אביהם אריה קרסו ז"ל, בתמיכה ובמעורבות בטכניון. בהוקרה על התמיכה הגדולה לפעילות הטכניון לצמצום הפערים בחינוך, על ידי הקמתו של אגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל במרכז לחינוך קדם אקדמי, ובהערכה על היותו אות ומופת לבוגרי הטכניון בפעילות למען הטכניון.
2005
שמואל רותם
הנדסת מכונות | 1951
בהוקרה על תרומתו, המשתרעת על יותר מחמישים שנה, לפיתוחה התעשייתי של ישראל; ובהערכה על שירותו המסור והמועיל כחבר פעיל באגודת דורשי הטכניון בישראל ובקורטוריון הבינלאומי.
2003
יצחק תורגמן
הנדסת אוירונוטיקה וחלל | 1995
לאות הערכה על מאמציו הבלתי נלאים ככוח המניע והרוח החיה מאחורי תכנית "עתידים" של צה"ל מחזון למציאות, כדי לגשר על הפערים החברתיים והכלכליים בחברה הישראלית על ידי שילוב צעירים ישראלים מיישובי הפריפריה במרקם הארגוני, הטכנולוגי והחברתי של צה"ל והמדינה.
תת-אלוף (מיל.) יצחק בן דב
הנדסה אזרחית | 1954
לאות הוקרה על מסירותו ותמיכתו רבת השנים לקידום הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ובהערכה על מעורבותו העמוקה בפעילות אגודת דורשי הטכניון בישראל, בחבר הנאמנים ובוועד המנהל של הטכניון.
1998
אלישע ינאי
הנדסת חשמל | 1970
בהוקרה על תרומתו לקידום החינוך הטכנולוגי-מדעי בישראל, ועל טיפוח הקשרים ושיתוף הפעולה הפורה בין הטכניון לבין התעשייה עתירת הידע בישראל.
יהודה זיסאפל
הנדסת חשמל | 1966
בהערכה על תרומתו הנכבדת לפיתוח התעשייה עתירת הידע בישראל והישגיו בקידום היזמות בישראל, ובהערכה על הידוק הקשרים בין הטכניון לבוגריו ותמיכתו רבת השנים בטכניון.
1997
גיורא רובינשטיין
הנדסה אזרחית | 1970
כהערכה על המחויבות, שלו ושל בני משפחתו, לטכניון. במיוחד על תמיכתם במחקר מדעי הבנייה, שבאמצעותו נטלו חלק בבניית ישראל חזקה.
1996
יחזקאל נוסבאום ז"ל
הנדסה אזרחית | 1942
בהוקרה על תרומתו החשובה לפיתוח תעשיית הבנייה בישראל ותמיכתו המתמשכת והייחודית בקידום ופיתוח המחקר וההוראה בתחום טכנולוגיות הבנייה בטכניון.
דן וינד ז"ל
הנדסה אזרחית | 1960
על תרומתו המתמשכת ופעילותו הברוכה למען הטכניון, מאמציו ליצירת מעורבות ותמיכה של הציבור הירושלמי בטכניון ותרומתו לפיתוחה של ירושלים.
1993 1995
צבי דבורצקי
הנדסה חקלאית | 1960
לאות הכרה במעורבותו הפעילה ומנהיגותו המסורה למען הטכניון ובוגריו ולמען אגודת דורשי הטכניון בישראל.
משה בר אילן ז"ל
לאות הכרה בתרומותיו לכלכלת ישראל ולקידומה התעשייתי ובהוקרה על פעילותו ומעורבותו בענייני הטכניון.
1991 1992
יוסי אבן ז"ל
הנדסה אזרחית | 1940
כהוקרה על פעילותו המסורה ורבת השנים למען הטכניון ותרומתו לקידום ההנדסה האזרחית בישראל.
יצחק ברנוב ז"ל
הנדסה אזרחית | 1954
לאות הוקרה על תמיכתו רבת השנים ומנהיגותו במוסדות הטכניון ובוגריו ותרומתו לפיתוח התעשייה בישראל.
1990
אלברט בן דוד
הנדסה אזרחית | 1970
כאות הכרה בתרומתו הענפה והייחודית בשטח הבנייה בישראל ועל תמיכתו הפעילה והברוכה למען הטכניון.
1989
שמואל קנטור
הנדסה אזרחית | 1948
לאות הכרה בתרומתו למדינת ישראל בפיתוח מקורות המים ותרומתו להנדסה באופן כללי.
יצחק שטרייפלר-שביט
הנדסה אזרחית | 1943
לאות הכרה בתרומתו למערכת הביטחון ולתעשייה בישראל, וכהוקרה על מעורבותו ומסירותו הרבה לקידום הטכניון.
1981 1989
אינג' צבי לנגר
הנדסה אזרחית | 1942
כהכרה על פעילותו רבת השנים ומנהיגותו בקרב המוסמכים שתרמו לפיתוחו ולקידומו של הטכניון.
אבא קרמר ז"ל
הנדסה אזרחית | 1929
לאות הוקרה על מעורבותו הייחודית למען הטכניון, תוך דבקות ומסירות, מאז סיים לימודיו במחזור א' של הטכניון ועד עצם היום הזה.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   דבר יו"ר הארגון
02   שיתוף פעולה עם הארגון
03   הוקרת הטכניון לבוגריו
עמית כבוד
04   סרט "המפתח"