2009
ד"ר יוסי ורדי
הנדסת תעשייה וניהול | 1967
ברחשי תודה על מנהיגותו המופתית ועל פעילותו לקידום מגזר ההיי-טק בישראל ולהפיכתו למנוע-חדשנות עולמי בהצדעה לפעילותו המופתית כיזם, שהפכה חלומות למציאות; ובהערכה על תפקידו כבוגר טכניון המסייע לדורות הבאים ומהווה עבורם מקור השראה.
יוסף אקרמן
הנדסת אירונוטיקה וחלל | 1971
בהוקרה על תרומתו הכבירה לביטחונה של מדינת ישראל; מתוך הכרה בתפקיד החיוני שמילא בהפיכתה של "אלביט מערכות" בע”מ לבין הטכניון, יחסים המהווים דוגמה ומופת לבוגרי הטכניון.
2007 2008
שלמה נחמה
הנדסת תעשייה וניהול | 1980
לאות הכרה בתרומתו הבולטת לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל כמנהיג עסקי; לאות הערכה רבה לתפקיד שמילא ככוח המניע את הישגי בנק הפועלים ותרומתו של הבנק ועובדיו לקידום החינוך, הרווחה, הבריאות והתרבות בישראל; ובהערכה על היותו אות ומופת לבוגרי הטכניון בפעילות למען הטכניון אשר החלה עוד בהיותו יו"ר אגודת הסטודנטים.
אבי נאור
מדעי המחשב | 1974
בהוקרה על תרומתו העצומה למלחמה חסרת הפשרות בתאונות הדרכים באמצעות הקמת עמותת "אור ירוק"; על שיתוף הפעולה ועל התמיכה בעידוד ההוראה והמחקר בתחום הבטיחות בדרכים המתקיים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית באמצעות "מרכז רן נאור לחקר בטיחות בדרכים".
2003
יצחק שטרייפלר-שביט
הנדסה אזרחית | 1943
לאות הוקרה על תרומותיו לפיתוח התעשייתי והביטחוני של מדינת ישראל ועל מעורבותו הבלתי נלאית במוסדות הניהוליים של הטכניון - הוועד המנהל וחבר הנאמנים שלו ובהערכה עמוקה על שרותו היקר לאין-ערוך בתפקידך כיו"ר הוועד המנהל במשך ארבע השנים.
2001
זהר זיסאפל
הנדסת חשמל | 1970
לאות הכרה בזיקתו רבת השנים ובתרומתו הרבגונית לטכניון, כאחד מבוגריו המצטיינים, מתוך הערכה למנהיגותו ועבודתו החלוצית בפיתוחן של תעשיות ההיי-טק בישראל. בהוקרה על אמונתו ומעורבותו הבלתי נלאית להשגת יציבות כלכלית ושגשוג למדינת ישראל.
יהודה זיסאפל
הנדסת חשמל | 1966
כהכרה בתרומתו הייחודית ובאמונתו האיתנה בטכניון, בו למד, בהוקרה עמוקה על תפקידו המרכזי והמכריע בפיתוחן של תעשיות ההיי-טק בישראל ובהצלחתן העולמית ולאות הערכה על מעורבותו הנלהבת והנאמנה בקידום החינוך הטכנולוגי והמדעי בישראל.
2000
צבי צילקר
הנדסה אזרחית | 1973
בהוקרה על החזון, הכריזמה וההתלהבות שבהם הפך את אשדוד לעיר גדולה וחשובה, שהייתה לדוגמא בתחום קליטת העלייה, הסובלנות החברתית, איכות החיים והתכנון האורבני. ובהערכה על מעורבותו ותרומתו לקידום השלטון המקומי ולמערך הבנייה והתכנון הפיזי בישראל.
משה קרת
הנדסת מכונות | 1959
בהוקרה על מנהיגותו ומחויבותו העמוקה לפיתוחה וביסוסה של התעשייה האווירית ותרומתה לכלכלתה וביטחונה של מדינת ישראל, על הכוונתה לתעשייה המובילה בפיתוח טכנולוגיות חדישות המעסיקה אלפי בוגרי טכניון ועל טיפוח הקשרים עם הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון.
1996 1999
אלוף (מיל.) דוד עברי
הנדסת אירונוטיקה וחלל | 1977
כהוקרה על שירותו המתמשך במערכות הביטחוניות של ישראל ותרומתו הייחודית לביטחון המדינה ולכלכלתה ועל הישגיו בתפקידים מרכזיים רבים נוספים למען ביצור חוסנה של מדינת ישראל.
דן פרופר
הנדסה כימית | 1965
כהערכה על כישרונו ומיומנותו בהנהגת תעשיית המזון של מדינת ישראל והבאתה לעמדה מכובדת ובעלת מוניטין בעולם; על התמדתו בהנהגת המגזר התעשייתי של מדינת ישראל לעבר שנות האלפיים, ועל טיפוח ועידוד קשרים פוריים בין התעשייה והטכניון.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   דבר יו"ר הארגון
02   שיתוף פעולה עם הארגון
03   הוקרת הטכניון לבוגריו
ד"ר לשם כבוד
04   סרט "המפתח"