1994 1995
עמנואל גיל
הנדסת חשמל | 1968
כהוקרה על תרומתו להעצמתה הכלכלית של מדינת ישראל באמצעות פיתוחן של התעשיות עתירות הידע ועל מעורבותו העמוקה בהידוק הקשרים בין הטכניון לתעשייה.
ד"ר דב פרוהמן
הנדסת חשמל | 1963
לאות הכרה בתרומותיו להקמת מערך ייצור וייצוא בתחום המחשבים מהמתקדמים בעולם וכהוקרה על מעורבותו במערכות המחקר וההשכלה הגבוהה בישראל.
1985 1987
מיכאל שור
הנדסה כימית | 1945
לאות תרומתו הייחודית להתפתחות התעשייה הצבאית בשטחי ההנדסה, הניהול והכלכלה, וכהכרה בפועלו למען חיזוק מערכת הביטחון.
ישראל ליברטובסקי ז"ל
הנדסה אזרחית | 1940
לאות הוקרה על תרומתו במשך רוב שנות חייו לפיתוחה התעשייתי והכלכלי של מדינת ישראל, וכערכה על יוזמתו, נאמנותו ומסירותו לשגשוגה ולרווחתה.
1977 1981
עוזיה גליל
הנדסת חשמל | 1947
לאות הערכה והוקרה על תרומתו החלוצית בפיתוח תעשייה עתירת מדע בתחום האלקטרוניקה בישראל ועל עבודתו הציבורית המסורה למען הטכניון ולמען ארגון מוסמכי הטכניון.
ד"ר אברהם סוחמי
פיסיקה | 1962
לאות הכרה על תרומתו לקידום התעשייה עתירת המדע בישראל, בייחוד בשטח המיכשור הרפואי, אשר סייעה לפיתוחה וביסוסה של כלכלת המדינה.
1975
דוד לסקוב ז"ל
ארכיטקטורה | 1933
לאות הוקרה והערכה על מפעל חייו בבצוע עבודות הנדסיות בצבא הגנה לישראל אשר תרמו להצלחתם של מבצעים צבאיים במערכות ישראל ובמלחמת יום הכיפורים.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   דבר יו"ר הארגון
02   שיתוף פעולה עם הארגון
03   הוקרת הטכניון לבוגריו
ד"ר למדעים טכניים
04   סרט "המפתח"