1997
עוזיה גליל
הנדסת חשמל | 1947
בהוקרה עבור שנים רבות של נאמנות ומסירות ללא סייג לקידום הטכניון וחלקו המוביל בבניית התעשייה עתירת הידע והטכנולוגיה הישראלית לרווחת האומה ולתועלת כלכלת ישראל.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   דבר יו"ר הארגון
02   שיתוף פעולה עם הארגון
03   הוקרת הטכניון לבוגריו
אות הטכניון
04   סרט "המפתח"