ברצוני להצטרף כחבר-עמית באגודת דורשי הטכניון בישראל (תרומה בסך 500 ש"ח)
להדפסת טופס הרשמה לחץ כאן
פקולטה בוגר/ת הטכניון לא בוגר/ת הטכניון
מיקוד ישוב כתובת שם
אימייל טל' נייד טל' בבית
תפקיד/עיסוק מקום העבודה
פקס טל' בעבודה
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   חברות באגודה
02   זכויות והטבות
03   הצטרפות