אגודת דורשי הטכניון בישראל מאגדת את ידידי הטכניון, בהם בוגריו, במטרה לסייע בגיוס המשאבים הדרושים לטכניון להשגת יעדיו. צמצום הפערים בחינוך ובחברה הישראלית כמו גם עידוד המצוינות והיזמות, מוגדרים בטכניון יעדים לאומיים, והאגודה ממקדת את מאמציה בגיוס משאבים למימושם. ברוח זו, מלווה האגודה ותומכת בפעילויות ובפרויקטים לקידום ועידוד צעירים ובני נוער מהפריפריה ומשכבות מצוקה ללימודים גבוהים בתחומי המדע והטכנולוגיה.
גיוס הכספים מאפשר לאגודה להקים בטכניון קרנות תמידיות למתן מלגות ופרסים, למחקר, לרכישת ציוד, להעשרת הספריות ולארגון הרצאות. בתמיכתה הוקמו קתדראות, מעונות סטודנטים, מעבדות מצוידות היטב וחוות מחשבים לשימושם של הסטודנטים.

חבר-עמית באגודת דורשי הטכניון בישראל נוטל חלק בהשגת יעדיו הלאומיים של הטכניון.

כדי להצטרף וגם לזכות בזכויות וההטבות המוקנות לחבר-עמית, יש למלא את טופס ההרשמה ולהעביר אותו לאגודת דורשי הטכניון בישראל, במייל, בפקס 04-8327231 או בדואר, בצירוף דמי החבר בסך 500 ש"ח.

תרומה מעל 1,000 ₪ מזכה את התורם גם בתעודת הוקרה.
תרומה מעל 3,000 ₪ תיועד להענקת מלגה אישית.
האגודה תיצור עימך קשר לתיאום הפקולטה המועדפת ועל-שם מי תקרא המלגה.

  • כל התרומות מוכרות לצרכי מס
  • החברות הינה אישית

כל ההכנסות מוקדשות להענקת מלגות לסטודנטים בטכניון.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   חברות באגודה
02   זכויות והטבות
03   הצטרפות